Něco málo z historie WERKu

Roku 1881 vyrostla pětipodlažní budova še šedové tkalcovny čp. 287 při Kladenské ulici. Etážovou budovu roku 1907 rozšířila a adaptovala firma stavitele Miksche, roku 1912 podepsali Gustav a Ferdinand Miksch projekt železobetonové šedové šlichtovny čp. 638 při Mrštíkově ulici. V roce 1923 se majiteli podniku stali Georg Protzen, Adolf Protzen a Ernst Aubin, a výroba koberců pokračovala až do II. světové války, kdy bylo v "Aubince" zřízeno potravinové skladiště. V rekonstruované etážové budově čp. 399 se dnes vyrábí nábytek.

historie werku historie werku
WERK - historie

Naše budova před 50. lety

Firma Michael Protzen & Sohn se v Liberci spojila s podnikatelem Karlem Aubinem a zadala roku 1881 u stavitele Bürgera realizaci pětipodlažní budovy a šedové tkalcovny čp. 287 při Kladenské ulici. Budova se postupem času rozšiřovala o další prostory. 

Současnost

V současnosti je areál WERK převážně využíván jako kancelářský komplex. Sídlí zde desítky velkých i menších firem. Interiérům, kterým vévodí tovární prky - mohutné sloupy, cihlové zdi, vysoké stropy a surové betonové podlahy, dodávají osobitý styl.

werk současnost werk současnost
WERK - současnost

Working...